Anunt examen de promovare in clasa

Anunt examen de promovare in clasa

13 sept. 2023 10:54

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile art.617 alin (2) si al art 618 alin (23) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria comunei Nanov organizeaza, examen de promovare in clasa pentru doamna Rotaru Silvia-Ionela  ce detine functia publica de executie de referent, clasa III,grad profesional asistent din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul “registrul agricol, cadastru si fond funciar”.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA EXAMEN

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.481 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul adiministrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respective:

Pentru a participa la examenul de promovare in clasa, functionarul public trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  1. Sa dobandeasca, ulterior intrarii in corpul functionarilor publici, o diploma de studii de nivel superior, in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfasurarea activitatii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
  2. Sa nu aiba sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului Cod.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Nanov, in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 10 august – 16 august 2023, inclusiv, si contin in mod obligatoriu urmatoarele documente:

  1. Cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa;
  2. Diploma de studii de nivel superior, in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfasurarea activitatii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
  3. Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara care sa nu fi fost radiata, in conditiile legii.

Copiile de pe actele de mai sus  se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originaluul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

1.proba scrisa, in data de 29 septembrie 2023, ora 10 la sediul Primariei comunei Nanov;

2.proba interviu, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul institutiei, doar acei candidate care au obtinut la proba scrisa minimum 50 puncte.

 

Din aceeași categorie: