Legislație (organizare și funcționare)

Primăria Nanov \ Despre Instituție \ Legislație (organizare și funcționare)

Legislație (organizare și funcționare)

Cadrul legislativ privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale îl constituie în esenţă:

  • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale
  • Legea nr.273/2006 privind finantele publice lcoale
  • Legea nr.544/2004 a contenciosului administrativ
  • Legea nr.544/2001 privind accesul la informatiile de interes public
  • Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici
  • Legea nr.53/2003 – codul muncii

Aceste acte normative, în forma actualizată şi orice alte acte normative cu caracter incident în sfera administraţiei publice locale, pot fi accesate utilizând portalul: http://legislatie.just.ro

Legislatia euroapeană, în forma actualizată, poate fi consultată pe portalul european EUR – Lex, la următoarea adresă de internet: http://eur-lex.europa.eu

Masuri privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public:

Din aceeași categorie:

ANUNT  LICITATIE PUBLICA

ANUNT licitatie ANUNT  LICITATIE PUBLICA 1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Nanov, județ Teleorman, Cod fiscal...

Rezultate concurs angajare

[pdf-embedder url="https://www.primaria-nanov.ro/wp-content/uploads/2023/03/Rezutat-concurs-consilier2.pdf" title="Rezutat...

Rezultatele etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 07.03.2023, organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional  debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „ managementul proiectelor, investiții și implementare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile”

Rezultatele etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 07.03.2023, organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional  debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul...