Legislație (organizare și funcționare)

Primăria Nanov \ Despre Instituție \ Legislație (organizare și funcționare)

Legislație (organizare și funcționare)

Cadrul legislativ privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale îl constituie în esenţă:

  • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale
  • Legea nr.273/2006 privind finantele publice lcoale
  • Legea nr.544/2004 a contenciosului administrativ
  • Legea nr.544/2001 privind accesul la informatiile de interes public
  • Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici
  • Legea nr.53/2003 – codul muncii

Aceste acte normative, în forma actualizată şi orice alte acte normative cu caracter incident în sfera administraţiei publice locale, pot fi accesate utilizând portalul: http://legislatie.just.ro

Legislatia euroapeană, în forma actualizată, poate fi consultată pe portalul european EUR – Lex, la următoarea adresă de internet: http://eur-lex.europa.eu

Masuri privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public:

Din aceeași categorie:

ANUNT  LICITATIE PUBLICA

ANUNT licitatie ANUNT  LICITATIE PUBLICA 1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Nanov, județ Teleorman, Cod fiscal...

Anunt examen de promovare in clasa

ANUNȚ In conformitate cu prevederile art.617 alin (2) si al art 618 alin (23) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor...