ANUNT  LICITATIE PUBLICA

Primăria Nanov \ Documente \ Licitații \ ANUNT  LICITATIE PUBLICA

ANUNT  LICITATIE PUBLICA

16 sept. 2021 21:25

ANUNT licitatie

ANUNT  LICITATIE PUBLICA

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Nanov, județ Teleorman, Cod fiscal 4568420, cu sediul in strada Dunării, nr.180, comuna Nanov,Tel/ fax 0247319902, e-mail- [email protected],  – persoana de contact Predoiu Alina

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat.

Obiectul închirierii îl constituie parte din imobilul- Dispensar – monument istoric, situat in intravilanul comunei Nanov, județ Teleorman , înscris in inventarul domeniului public la poziția 67 , compus din construcție în suprafață de 20,14 mp și  teren aferent în suprafață de 51 mp, regim de înălțime parter, situate în Tarlaua 4, parcela 292/293 având următoarele vecinătăţi :

– La Nord: DN6

– La Sud : proprietate privată

– La Est : proprietate privată

– La Vest: proprietate privată

conform HCL Nanov nr. 31 din 30.08.2021. Documentatia a fost intocmită conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,  Registratura Generală  a Primăriei comunei Nanov.

3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire– Registratura generală a Primăriei Comunei Nanov, din cadrul Primăriei Comunei Nanov, strada Dunării, nr.180, județ Teleorman, detalii la nr. Tel 0247319902.

3.3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei– Contravaloarea documentației este de 50 lei/buc, se achită la casieria Primăriei Comunei Nanov.

3.4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor– 01.10.2021, ora 10:00.

4.Informatii privind ofertele

4.1 Data limită  de depunere a ofertelor 11.10.2021, ora 09:00,

4.2  Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Ofertele se depun la Registratura Generală  a Primăriei comunei Nanov cu sediul în strada Dunării, nr.180, comuna Nanov, județ Teleorman.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depuse – Oferta se depune în două exemplare (un original și copie).

5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.10.2021, ora 11:00, la Primăria Comunei Nanov, strada Dunării, nr.180, județ Teleorman în Sala de sedințe a Primăriei Comunei Nanov.

  1. 6. Instanta competenta în solutionarea eventualelor litigii– Tribunalul Teleorman,Sectia de contencios administrativ, municipiul Alexandria, strada Ion Creangă, nr.53, județ Teleorman, telefon 0247406016, email [email protected].
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate -15.09.2021

 

 

 

 

PRIMAR,

GHENE ADRIAN

 

Din aceeași categorie:

Niciun Rezultat

Pagina căutată nu a fost găsită. Încercați o căutare mai profundă sau folosiți navigarea de deasupra pentru localizarea postării.

Niciun Rezultat

Pagina căutată nu a fost găsită. Încercați o căutare mai profundă sau folosiți navigarea de deasupra pentru localizarea postării.

Niciun Rezultat

Pagina căutată nu a fost găsită. Încercați o căutare mai profundă sau folosiți navigarea de deasupra pentru localizarea postării.