Rezultat proba scrisa – concurs angajare muncitor necalificat

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Rezultat proba scrisa – concurs angajare muncitor necalificat

Rezultat proba scrisa – concurs angajare muncitor necalificat

26 feb. 2024 14:26

 

Rezultatul probei scrise

 

la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de Muncitor necalificat  în cadrul compartimentului ,, Tehnic si administrativ’’ din cadrul Consiliului Local Nanov – Serviciul Apă-Canal

 

Având în vedere prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. Ciobanu Andrei-Silviu 67 ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de  01.03.2024, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Nanov

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 48  de ore de la data  afişarii rezultatului, conform art. 54 alin. (3) din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

  • Afişat astăzi, 26.02.2024, la sediul Primariei comunei Nanov

 

Secretar,

BULUMAC MARIANA

Din aceeași categorie: