Anunț anulare concurs

Anunț anulare concurs

22 aug. 2023 10:23

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV
JUDEȚ TELEORMAN
NR. 4163/22.08.2023

 

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 64 din HG nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul organizat în vederea ocupării postului vacant corespunzător funcției contractuale de Asistent Medical Comunitar din cadrul Compartimentului ”Asistență socială și autoritate tutelară” din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, județ Teleorman, având proba scrisă în data de 18.09.2023, ora 10:00, se anulează.

PRIMAR
GHENE ADRIAN

Din aceeași categorie:

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...