REZULTATELE etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 29.09.2023,

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ REZULTATELE etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 29.09.2023,

REZULTATELE etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 29.09.2023,

21 sept. 2023 12:27

REZULTATELE

etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 29.09.2023, organizat pentru ocuparea funcţiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Nanov, județ Teleorman, compartimentul „Monitorizarea procedurilor administrative”

 

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1), lit.a” şi art.50 alin.(2) din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr

crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Rezultatul

probei

Motivul

Respingerii

1 BRÎNCEANU CĂTĂLIN-CHRISTIAN ADMIS
2 STANCOI MIHAELA RESPINS Neîndeplinește condițiile privind studiile potrivit cerințelor postului scos la concurs, prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. f) din HG 611/2008 cu modifiările și completările ulterioare

 

În conformitate cu prevederile art.63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii  la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – doamna Bulumac Mariana, până pe data de 22.09.2023,  ora 13:00.

Afişat astăzi 21.09.2023, ora 13:00 la sediul Primăriei comunei Nanov și pe website-ul Primăriei comunei Nanov.

 

Secretar comisie: Bulumac Mariana

Din aceeași categorie:

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...

Rezultat proba scrisa – concurs angajare muncitor necalificat

  Rezultatul probei scrise   la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de Muncitor necalificat  în cadrul compartimentului ,, Tehnic si administrativ’’ din cadrul Consiliului Local Nanov – Serviciul Apă-Canal...