Proiect supus dezbaterii publice

Primăria Nanov \ Documente \ Anunțuri \ Proiect supus dezbaterii publice

Proiect supus dezbaterii publice

14 apr. 2022 14:34

ANUNȚ

Proiect supus dezbaterii publice

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică solicitarea de emitere a Proiectului de Hotarare a Consiliului Local al com. Nanov, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal solicitat de beneficiar S.C. ISTRIS SRL Bucuresti (pentru supermarket LIDL Nanov), societate românească cu sediul în București, sector 2, strada Gheorghe Titeica, nr. 212 – 214, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti nr: J40/9943/2009, CUI 24191820, în vederea realizării obiectivului: 

Lucrări de desființare construcții existente, întocmire PUZ și construire complex comercial alcătuit din hypermarket, magazine de retail și construcții anexe (container bufet imbiss și cort, post trafo, container de reciclare ambalaje, bazin de retenție, bazin de rezervă incendiu, copertine cărucioare), cu regim de înălțime parter înalt sau parter și etaj 1, amenajarea de parcari supraterane, realizare cale de rulare în incintă și trotuare, accese rutiere și pietonale, racorduri la drumurile publice, amenajarea incintei cu spații verzi, mobilier urban, iluminat, amplasare mijloace publicitare, stații încarcare vehicule electrice, împrejmuire teren, realizare branșamente, organizare șantier în incintă” pentru terenul situat in comuna Nanov, sat Nanov, str. Dunării, nr. cad. 24050 jud. Teleorman, conform certificatului de urbanism nr. 25/10.03.2021.

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice…”

Procedură dezbatere: 30 de zile lucratoare: termen: 30.05.2022

Proiectul de Hotarare mai sus amintit, cu documentația de bază, poate fi consultat:

Proiectul de Hotarare se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primariei Nanov.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea 52/2003, republicată, până la data de 25.04.2022, se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la proiectul de Hotarare al Consiliului Local privind aprobarea PUZ, beneficiar S.C. ISTRIS SRL Bucuresti”.

Din aceeași categorie:

Diriginte de șantier, comuna Nanov

U.A.T. comuna Nanov, solicită oferte pentru serviciile de Dirigentie de șantier, necesare executării lucrării “MODERNIZARE STRĂZI ÎN COM. NANOV, JUD. TELEORMAN”, (ASFALT 1). Ofertele pot fi trimise pe următoarea adresa de e-mail:...