Anunț anulare concurs

Anunț anulare concurs

22 aug. 2023 10:23

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV
JUDEȚ TELEORMAN
NR. 4163/22.08.2023

 

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 64 din HG nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul organizat în vederea ocupării postului vacant corespunzător funcției contractuale de Asistent Medical Comunitar din cadrul Compartimentului ”Asistență socială și autoritate tutelară” din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, județ Teleorman, având proba scrisă în data de 18.09.2023, ora 10:00, se anulează.

PRIMAR
GHENE ADRIAN

Din aceeași categorie:

Anunt examen de promovare in clasa

ANUNȚ In conformitate cu prevederile art.617 alin (2) si al art 618 alin (23) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor...