Administrator Public

Primăria Nanov \ Despre Instituție \ Administrator Public

Sorin Andrei

Administrator Public 

Atribuții:

  • Coordonează compartimentele din aparatul de specialitate al primarului (Urbanism, Amenajarea teritoriului, disciplina în construcții și agricultură, achiziții publice, contabilitate, buget-finanțe, resurse umane, impozite și taxe locale, executare silită) și a serviciilor publice de interes local înființate în subordinea Consiliului local;
  • Exercită activitatea de management al proiectelor finanțate din bugetul local, finanțări din împrumuturi rambursabile și nerambursabile, conform fișei postului, a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în scopul furnizării de servicii publice pe baza principiilor privind necesitatea, eficacitatea, calitatea și eficiența.