Administrator Public

Primăria Nanov \ Despre Instituție \ Administrator Public

Administrator Public

Sorin Andrei

Administrator Public 

Atribuții:

  • Coordonează compartimentele din aparatul de specialitate al primarului (Urbanism, Amenajarea teritoriului, disciplina în construcții și agricultură, achiziții publice, contabilitate, buget-finanțe, resurse umane, impozite și taxe locale, executare silită) și a serviciilor publice de interes local înființate în subordinea Consiliului local;
  • Exercită activitatea de management al proiectelor finanțate din bugetul local, finanțări din împrumuturi rambursabile și nerambursabile, conform fișei postului, a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în scopul furnizării de servicii publice pe baza principiilor privind necesitatea, eficacitatea, calitatea și eficiența.

Din aceeași categorie:

ANUNT  LICITATIE PUBLICA

ANUNT licitatie ANUNT  LICITATIE PUBLICA 1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Nanov, județ Teleorman, Cod fiscal...

Anunt examen de promovare in clasa

ANUNȚ In conformitate cu prevederile art.617 alin (2) si al art 618 alin (23) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor...