Administrator Public

Primăria Nanov \ Despre Instituție \ Administrator Public

Administrator Public

Sorin Andrei

Administrator Public 

Atribuții:

  • Coordonează compartimentele din aparatul de specialitate al primarului (Urbanism, Amenajarea teritoriului, disciplina în construcții și agricultură, achiziții publice, contabilitate, buget-finanțe, resurse umane, impozite și taxe locale, executare silită) și a serviciilor publice de interes local înființate în subordinea Consiliului local;
  • Exercită activitatea de management al proiectelor finanțate din bugetul local, finanțări din împrumuturi rambursabile și nerambursabile, conform fișei postului, a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în scopul furnizării de servicii publice pe baza principiilor privind necesitatea, eficacitatea, calitatea și eficiența.

Din aceeași categorie:

ANUNT  LICITATIE PUBLICA

ANUNT licitatie ANUNT  LICITATIE PUBLICA 1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Nanov, județ Teleorman, Cod fiscal...

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...