Contractele cu valoare de peste 5000 de euro

Primăria Nanov \ Informații de interes public \ Achiziţii publice \ Contractele cu valoare de peste 5000 de euro

Contractele cu valoare de peste 5000 de euro

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: EUROGES HOLDING S.R.L, Drăgăneşti Vlaşca, str.Bucureşti nr.74, judeţul Teleorman, cod poştal 147015
Obiectul achiziţiei şi cantitate: furnizare 1551 mc, material pietros
Valoarea achiziţiei: 112447,50 lei
Data realizării achiziţiei: 18.05.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: S.C. GEOSERV S.R.L, Alexandria, str.Independenţei, bl.G101B, sc.B, ap.18, Teleorman, Alexandria, cod poştal 140041
Obiectul achiziţiei şi cantitate: servicii de cadastru pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar, pentru 452 ha izlaz comunal şi 155 ha teren arabil
Valoarea achiziţiei: 110000 lei
Data realizării achiziţiei: 06.09.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: S.C. MORNINGSTAR CONSULTING S.R.L, Aleea Solidarităţii nr.1A, bl.Y6, sc.22, ap.22, sector 3,  Bucureşti , cod poştal 032761
Obiectul achiziţiei şi cantitate: servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
Valoarea achiziţiei: 22500 lei
Data realizării achiziţiei: 16.09.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: S.C. MORNINGSTAR CONSULTING S.R.L, Aleea Solidarităţii nr.1A, bl.Y6, sc.22, ap.22, sector 3,  Bucureşti , cod poştal 032761
Obiectul achiziţiei şi cantitate: servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
Valoarea achiziţiei: 22500 lei
Data realizării achiziţiei: 21.09.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: Media Cable System S.R.L, str.Iacob Andrei nr.1, bl.Z3, sc.1, ap.14, sector 5, Bucureşti
Obiectul achiziţiei şi cantitate: furnizare şi montaj sistem de supraveghere video în comuna Drăgăneşti Vlaşca
Valoarea achiziţiei: 49462 lei
Data realizării achiziţiei: 26.09.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: EPSER LTD, str.Radu Vodă nr.1, bl.B8/22, sector 4, Bucureşti, cod poştal  040272
Obiectul achiziţiei şi cantitate: servicii de proiectare faza DALI pentru obectivul de investiţii înfiinţare reţea de iluminat public cu LED
Valoarea achiziţiei: 45000 lei
Data realizării achiziţiei: 27.09.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L, str.Feteşti nr.52, bl.CORP A, parter, ap.9, sector 3, Bucuresti, cod postal 032556
Obiectul achiziţiei şi cantitate: servicii de proiectare pentru reabilitarea DC 18 Drăgăneşti Vlaşca – Comoara km 0+000 – km 6+700
Valoarea achiziţiei: 82000 lei
Data realizării achiziţiei: 11.10.2016

Din aceeași categorie:

ANUNT  LICITATIE PUBLICA

ANUNT licitatie ANUNT  LICITATIE PUBLICA 1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Nanov, județ Teleorman, Cod fiscal...

Rezultat proba scrisa – concurs angajare muncitor necalificat

  Rezultatul probei scrise   la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de Muncitor necalificat  în cadrul compartimentului ,, Tehnic si administrativ’’ din cadrul Consiliului Local Nanov – Serviciul Apă-Canal...